Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy.
Data dodania: 2018-02-23
Cena: PLN 0,00

Niskooprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na:

 • założenie działalności gospodarczej - nawet 85.000,00 PLN*
 • utworzenie miejsca pracy - 20.000,00 PLN
 • okres spłaty - nawet do 7 lat!
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy

Oprocentowanie od 1,04 % w skali roku
0% prowizji i brak opłat za obsługę

* wartość jednostkowej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia według GUS obowiązującego w dniu podpisania Umowy Pożyczki

Kto może starać się o pożyczkę ?

Na rozpoczęcie działalności:

 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć
  prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie
  trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  a) osoby w wieku 50 lat i więcej
  b) kobiety
  c) osoby z niepełnosprawnościami,
  d) osoby długotrwale bezrobotne,
  e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby, które nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień
  przystąpienia do projektu.
 • Osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa
  zachodniopomorskiego.

Na utworzenie miejsca pracy:

 • Ostateczny Odbiorca, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  finansowanej w ramach niniejszego projektu.
Oferujemy pożyczki na terenie województw: Zachodniopomorskie

Marek Leszczyński

Województwo: zachodnio-pomorskie Powiat:

Formularz kontaktowy


Wyszukiwarka

 

do góry