Kamera termowizyjna testo 870-1 - z technologią SuperResolution

Kamera termowizyjna testo 870-1 - z technologią SuperResolution
Strona www: https://oze-market.pl
Data dodania: 2016-10-27
Cena: PLN 7,300,00

Kamera termowizyjna testo 870-1 to uniwersalne urządzenie do bezdotykowych pomiarów termowizyjnych w każdej aplikacji. Kamera ta pozwoli na szybkie i niezawodne przeprowadzenie kompleksowych badań termowizyjnych podzespołów mechanicznych i elektrycznych pracujących w zakładzie co umożliwia wykrycie potencjalnych problemów w konserwacji urządzeń i monitoringu produkcji przed wystąpieniem potencjalnych uszkodzeń. Co więcej, dzięki wysokiej czułości termicznej <100mK użytkownik może szybko i skutecznie wykryć straty ciepła w budynkach  co pozwoli na oszczędność kosztów ogrzewania i ograniczenie potrzeby wykonywania zbędnych remontów.

Zastosowanie w energetyce

Energia elektryczna to bardzo ważny towar, który musi być zawsze dostępny w wystarczających ilościach. Dlatego też elektrownie i inne podmioty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej muszą skutecznie zapobiegać wszelkim potencjalnym awariom, które mogłyby zakłócić swobodną dystrybucję energii. Kamery termowizyjne Testo pozwalają na diagnostykę elektrycznych i mechanicznych komponentów oraz układów, umożliwiając wczesne wykrycie i usunięcie ewentualnych zagrożeń.

Utrzymanie ruchu w instalacjach elektrycznych i mechanicznych

Termografia w podczerwieni pozwala na kompleksową diagnostykę elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych instalacji. Stosowana zapobiegawczo i systematycznie umożliwia wykluczenie nieprzewidzianych przestojów produkcyjnych, co ograniczy występowanie dodatkowych kosztów. Przegrzewanie, szczególnie w elementach mechanicznych, może wskazywać na występowanie oporów wywołanych przez tarcie, niewłaściwą regulację, zbyt duże tolerancje elementów współpracujących lub słabe smarowanie. Wysoka rozdzielczość termiczna kamer termowizyjnych Testo, a także funkcja izotermiczna, powodują, że krytyczne wartości temperaturowe są natychmiast widoczne na wyświetlaczu, ułatwiając tym samym bezbłędną i szybką diagnostykę występujących nieprawidłowości.

Konserwacja i kontrola elementów elektrycznych

W systemach elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, termografia pozwala na ocenę stanu cieplnego instalacji (głównie przegrzań). Uszkodzone komponenty m.in. w szafach przełącznikowych mogą powodować poważne zagrożenie wystąpienia pożarów. Nowe kamery termowizyjne Testo umożliwiają wczesną identyfikację wadliwych elementów lub styków i podjęcie odpowiednich działań w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa pożaru oraz uniknięcia przestojów w produkcji.

Diagnostyka wad budowlanych

Pomiary termowizyjne przeprowadzane kamerami Testo są efektywną metodą umożliwiającą szybkie i precyzyjne wykrywanie wad konstrukcyjnych budynków. Na obrazie termowizyjnym widoczne będą wszelkie straty ciepła występujące na badanym budynku, jak również powierzchnie narażone na występowanie pleśni i zawilgoceń w pomieszczeniach wewnętrznych. Co więcej – kamera pozwoli na wykrycie usterek występujących w izolacji cieplnej budynku, mostków cieplnych, uszkodzeń struktury, jak również innych miejsc ucieczek ciepła m.in. pęknięć struktur czy instalacji cieplnych.

Uszkodzenia instalacji ogrzewania podłogowego

W przypadku uszkodzeń występujących w ukrytych (podwylewkowych) systemach rurowych m.in. w instalacjach ogrzewania podłogowego, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest rozkuwanie ścian, czy podłóg. Kamery termowizyjne Testo umożliwiają szybką i bezinwazyjną lokalizację źródła wycieku, redukując do minimum koszty remontu.

Lokalizacja miejsc zagrożonych powstawaniem wilgoci

Powstawanie mokrych ścian nie zawsze jest powodowane przez uszkodzoną instalację rur z wodą. Mogą być one również skutkiem nieszczelnych i źle wykonanych systemów odprowadzających deszczówkę i ścieki, a także zatkanego drenażu oraz niewystarczającej przepustowości instalacji. Kamery termowizyjne Testo, wykrywają bezpośrednio przyczynę podnoszenia się wód gruntowych i przenikania do budynku opadów atmosferycznych, zanim spowodują one poważne szkody.

Monitoring produkcji

Kamery termowizyjne Testo to idealne narzędzia do kontroli jakości i monitoringu produkcji. Precyzyjnie i bezinwazyjnie lokalizują wszelkie anomalie w dystrybucji ciepła poszczególnych komponentów, a także wykrywają np. ciała obce w procesie produkcji.

Monitoring instalacji grzewczych

Nowe kamery termowizyjne Testo są szczególnie przydatne do szybkiej i wygodnej kontroli instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Pomiary termowizyjne umożliwiają precyzyjną analizę dystrybucji ciepła w systemach grzewczych, jak również bezinwazyjną diagnostykę i lokalizację ewentualnych nieszczelności.
 

Zestaw zawiera:

• kamera termowizyjna testo 870-1  z technologią SuperResolution  
• oprogramowanie IRSoft
• kabel USB
• zasilacz
• akumulator Li-Ion.

Zybel sp. z o.o.

Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski E-mail: oze@oze-market.pl

https://oze-market.pl

Formularz kontaktowy


Wyszukiwarka

 

do góry